Üretra Darlıkları (İdrar Yolu Darlıkları)

Üretra (sidik borusu) darlığı;üretra darlıkları sidik borusunda gelişen,  fibrotik skar ( yara dokusu) oluşumunun üretrada daralmaya neden olması, üretral hacmin azalması ve belirgin işeme bozukluğu yapmasıyla karakterize bir hastalıktır.

uretra

üriner sistem

Üretranın darlıkları hastalarda ciddi sıkıntılara neden olan önemli bir sağlık problemidir. Üretra darlıkları tedavi edilmezse idrar tıkanıklığına , prostat , testis iltihabına, böbrek tıkanıklıklarına , periüretral apse, enfeksiyon, üretra veya mesane taşı ve böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Çalışmalar tedavi edilmemiş üretra darlığı hastalarında komplikasyon oranlarının çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Üretra Darlıkları Nasıl Meydana Gelir

Tüm darlıklar üretranın  bir şekilde idrar yolu travmasından sonra oluşmaktadır.  Aniden meydana gelmez aylar sürebilir. Üretranın normal mukozasında yer alan psödostratifiye kolumnar epitelyum travma sonrası skuamöz metaplazi ile yer değiştirmektedir. Sonrasında bu epitelde bulunan küçük çatlaklardan içeri doğru sızan idrar, zaman içerisinde  fibrotik reaksiyona neden olmaktadır. Bu süreçten dolayı başlangıçta herhangi bir semptoma neden olmayan üretral travmalar ileride  işeme bozukluğuna dönüşebilmektedir .  radikal prostatektomi ve/veya radyoterapi sonrası  travmalar, kalça  kemiği kırıkları, tıbbi travmalar (sonda takılması,  inflamatuar bel soğuklukları (gonore veya liken skleroza bağlı)  .

Üretra Darlığı Tanısında

en etkin yöntem retrograt üretrografidir yani penis ucundan verilen bir sıvı maddeyle rontgen flimi çekmektir. Yada sistoskopi ile kolayca tanı konulanilir.

uretra-darligi

Tedavi Yöntemleri

Endoskopik ve açık cerrahi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Endoskopik tedavi yöntemleri arasında dilatasyon (genişletme), soğuk bıçak ve lazerle internal üretratomi ve üretral stentlerin yerleştirilmesi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en çok uygulanılanları halen soğuk bıçak internal üretrotomidir.

Endoskopik yöntemler hem uygulama kolaylığı hem de maliyet olarak başlangıçta daha avantajlı görünse de uzun süreli başarı oranlarının zor vakalarda düşük olması ve tekrar cerrahi gereksinimi ihtimallerinin yüksek olması tedavi aşamasında önemlidir. Açık cerrahi teknikleri ise yüksek maliyetli ve cerrahisi güçtür.  Üretra darlığı tedavisinde seçim yine de darlığın yeri, uzunluğu ve darlığın karakteri gibi faktörlerle belirlenmektedir. Her türlü cerrahide darlığın tekrar etme ihtimali olduğu kabul edilmelidir. 

Tüm darlıklar üretranın  bir şekilde travmasından sonra oluşmaktadır.  Üretranın normal mukozasında yer alan psödostratifiye kolumnar epitelyum travma sonrası skuamöz metaplazi ile yer değiştirmektedir. Sonrasında bu epitelde bulunan küçük çatlaklardan içeri doğru sızan idrar, zaman içerisinde  fibrotik reaksiyona neden olmaktadır. Bu süreçten dolayı başlangıçta herhangi bir semptoma neden olmayan üretral travmalar ileride  işeme bozukluğuna dönüşebilmektedir .  radikal prostatektomi ve/veya radyoterapi sonrası  travmalar, kalça  kemiği kırıkları, tıbbi travmalar (sonda takılması,  inflamatuar bel soğuklukları (gonore veya liken skleroza bağlı)  .

Tanıyı Nasıl Koyuyoruz

 Üretra darlığı  olan erkek hastalar çoğunlukla idrar yaparken zorlanma, idrar kesesini tam boşaltamama, zayıf idrar akımı gibi işeme şikayetleri ile başvurmaktadırlar. Hastaların öyküsü iyi huylu prostat büyümesine benzer eğer  hastanın hikayesini kurcalarsanız sonda takılma penis travması yada geçirilmiş üretrit hikayesi üretra darlığını ele verir. 

Benim gördüğüm vakalarda fıtık ameliyatı sonrası sonda takılma hikayesi yada bypass  sırasında sonda takılması  veya  hastanın kendi kendine sondasını çekme   hikayesi gibi hikayeler  bize yardımcı olur Bunların yanında ÜD’ye bağlı gelişen problemler tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, prostatit, epididimit, orşit, idrardan kan gelmesi ve/veya mesane taşı sayısı da oldukça fazladır.

   Bu şikayetlerle başvuran, fizik muayenesi yapılan ve ÜD’den şüphelenilen hastalarda tanısal tetkik olarak idrar analizi ve idrar akım testi ile başlamak gerekmektedir. İdrar akım testinde  hastanın obstrüktif paternde( düşük hızda ) ve uzun sürede idrar yaptığı görülecektir. Bir sonraki basamakta hastaya retrograt üretrografi ve sistoskopi  yapılır.

cystoscope

SİSTOSKOPİ UYGULAMASI PENİSDEN GİRİLEN KAMERA

Darlığın bulunduğu yer ve ciddiyeti hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir.  Tüm bu tetkikler bize cerrahi öncesi darlık hakkında ayrıntılı bilgi verir ve cerrahi şekli buna göre seçilir.

Tedavi Yöntemleri

Tedavi yönetimleri Endoskopik tedavi yöntemleri  Üretral dilatasyon  (genişletilmesi), ÜD tedavisinde kullanılmakta olan en eski ve basit metoddur. Burada dilatasyon yaparak elde edilmesi gereken temel kazanım fibrozun artmadan uzayarak incelmesidir . Üretral dilatasyonun bir çok şekli ve metodu bulunmaktadır. buji veya  kendi kendine kateterle dilatasyon bunlardan bir kaçıdır. 

uretral-buljiler

üretral bujiler

Kapalı Cerrahi Tedaviler

İnternal üretrotomi üretradaki herhangi bir darlığın transüretral yoldan soğuk bıçakla üretrotom vasıtasıyla kesilmesi işlemidir. Kapalı olarak yapılan bir işlemdir,yara yada pansuman olmaz hasta ameliyat sonrası yatırmadan taburcu edilebilir. İnternal üretrotominin amacı darlığı keserek üretral çapın genişlemesini sağlamaktır. İyileşme sonrası daha fazla kalibrede bir lümenle daha yüksek debili bir akımın oluşması temel amaçtır .  ÜD’ler içerisinde internal üretrotominin en başarılı olduğu hasta grubu  1.5cm’den küçük olan ve fibrozisin eşlik etmediği olan hastalar olarak belirlenmiştir . Diğer yandan bir ÜD da  internal üretrotomi ilk yapılması gereken tedavi  seceneğidir eger başarısız olursa     diğer seçenekler değerlendirilmelidir .

uretra-darligi

üretra darlığına yapılan bir endoskopik girişimi görmekteyiz

Üretral stentler ÜD tedavisinde kullanılan üretral stentler geçici ve kalıcı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak sonuçlarının çok olumlu olmaması ve yüksek oranlarda komplikasyon oranları nedeniyle üretral stentler günümüzde kullanılmamaktadır.

Açık Cerrahi Yöntemler 

Açık cerrahi rekonstrüksiyon yöntemleri Üretroplastiler üretroplastiler ÜD tedavisinde kapalı sistemle tedavi edilemeyen hastalarda kabul edilen tedavi seçeneğidir . İlk basamakta tedavi yöntemi olarak çoğunlukla endoskopik tedavi yöntemleri seçilmektedir. Üretroplasti operasyonları genelikle uzun sürer ve hastaların postop yatış süresi çok daha uzundur  . Komplikasyonları  arasında erektil ve ejakülatuvar disfonksiyon(sertleşme ve boşalma bozuklukları , penis eğriliği ve yara yeri enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonları, fistül gelişimi, duyarsızlık ve idrar kaçırma yer almaktadır. Sonuçlar Üretranın darlıkları çok sayıda hastada görülen, ciddi ve sık problemlere yol açan ve sağlık sistemine maddi olarak da önemli miktarda yük ekleyen hastalık grubudur. Tedavi yöntemleri genel olarak endoskopik ve açık rekonstrüksiyon şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

https://www.auajournals.org/doi/abs/10.1016/j.juro.2007.01.041

Sosyal Medyada Paylaş:

Soru Sor

...
A - 09 Mart 2023 Perşembe
Anneme üretra darlığı tanısı sistoskopiyle konuldu daha rahat yaptığını söyledi annem ama bujiyle dilatasyon işlemi yapıldıktan sonra tekrardan kötü olduğunu söyledi. İnternetten araştırma yaptıktan sonra da zaten tekrarlayacağını gitmek istemediğini söyledi, brokoli suyu falan içiyor ama yine aynı. Ne yapabiliriz acaba
...
omur erdem akkaya - 11 Mart 2023 Cumartesi
Üretra darlığı, idrarın mesaneden dışarı çıkmasını engelleyen bir durumdur ve dilatasyon (bujilama) işlemi ile tedavi edilebilir. Ancak, bazı durumlarda, bu işlem tekrarlayan darlık nedeniyle yetersiz kalabilir. Anninizin tekrarlayan semptomları varsa, birkaç seçeneği düşünebilirsiniz. Bunlar arasında: Tekrar dilatasyon işlemi: Anneniz tekrar genişletme işlemi yani buji dilatasyonu yapılabilir edilebilir. Ancak, bu işlemin etkili olup olmayacağı ve ne kadar süreliğine rahatlama sağlayabileceği konusunda doktorunuzla konuşmanız önemlidir. self dilatasyon dediğimiz kendi kendine dilatasyon yöntemi hastaya öğretilebilir benim sık kullandığım bir yöntem Üretra plastiği: Bu, üretra darlığının ameliyatla düzeltilmesidir. Bu, diğer seçeneklerin başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda kullanılabilir. Ancak, ameliyat riskleri ve iyileşme süresi nedeniyle doktorunuzla detaylı bir şekilde konuşmanız önerilir. Anninizin mevcut durumunu değerlendirmek ve en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz önerilir. Ayrıca, sağlıklı bir diyet ve bol su içmek, semptomları hafifletmek için yardımcı olabilir.
...
Serdar Kaptan - 22 Şubat 2023 Çarşamba
Idrarda Çatal Bir de zorlanıyorum
...
omur erdem akkaya - 26 Şubat 2023 Pazar
İdrarda çatal olması ve idrar yaparken zorlanma, alt üriner sistemde (idrar yollarında) bir sorunun belirtisi olabilir. Bu semptomlar genellikle şu sorunlarla ilişkili olabilir: Üretra darlığı: Üretra darlığı, idrar akışını engelleyen bir darlık veya tıkanıklıktır. Bu durum, idrar yaparken zorlanma, idrar akışının zayıf olması ve idrarda çatal oluşumu gibi semptomlara neden olabilir. Prostat büyümesi: Prostat, erkeklerde üretra çevresinde bulunan bir organdır. Prostat büyüdüğünde, idrar akışı engellenebilir ve idrar yaparken zorlanma, idrar akışının zayıf olması ve idrarda çatal oluşumu gibi semptomlar görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolu enfeksiyonları, alt üriner sistemdeki enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar, idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, idrarda yanma veya acıma gibi semptomlara neden olabilir. Üriner taşlar: Üriner taşlar, idrar yollarında oluşan sert küçük parçalardır. Bu taşlar idrar akışını engelleyebilir ve idrar yaparken zorlanma, idrar akışının zayıf olması ve idrarda çatal oluşumu gibi semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle doktorunuzla mümkün olan en kısa sürede görüşmeniz önerilir. Doktorunuz, semptomların nedenini teşhis etmek için muhtemelen bir fiziksel muayene ve idrar testleri yapacaktır. Tedavi, semptomların nedenine bağlı olarak antibiyotikler, prostat ilaçları veya ameliyat gibi bir dizi yöntem içerebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Fizik tedavi kronik prostatit tedavisinde ağrının giderilmesinde etkili mi ?

Araştırmacılar, interstisyel sistit / kronik pelvik ağrı sendromu olan erkek ve kadın…

sertlesme-sorunu-erektil-disfonksiyon-tani-ve-tedavi-yaklasimlari
Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

İktidarsızlık  yada sertleşme bozukluğu  cinsel ilişkinin yerine getirilmesi için ger…

tas-hastaliginda-metabolik-degerlendirme-ve-koruyucu-tedavi-metaflaksi
Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme ve Koruyucu Tedavi (Metaflaksi)

İdrar yolundaki taş ya da taşları tedavi ile (bu tedavi ilaçlar yardımıyla kendiliğin…

E-Bültene Kayıt Olun!

E-Bülten’e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...