Penil Dopler Ultrason Nedir

Sertleşme sorunu Penil Doppler USG Değerleri: Anlamı ve Tedaviye Etkisi

Penil Doppler USG, sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, penisin kan akışını ölçerek sertleşme sorunlarının nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. Penil Doppler USG'nin değerleri, sertleşme sorununun ciddiyetini ve tedaviye yönelik hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirlemekte önemlidir.

Sertleşme sorunu, erkeklerde oldukça yaygın bir problemdir. Penil Doppler USG, sertleşme sorununun damarsal kaynaklı olup olmadığını   belirleyerek, etkili bir tedavi yöntemi seçilmesine yardımcı olur. Bu yöntem sayesinde, sertleşme sorunu yaşayan erkekler, uygun tedavi yöntemleriyle sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşabilirler.

Penil Doppler Ultrason nedir?

Penil Doppler Ultrason, erkeklerde sertleşme sorunu nu değerlendirmek için kullanılan invazif olan bir tanı testidir. sertleşme  sırasında penise giden kan akışını ölçen özel bir ultrasondur. Test, doktor tarafından gerçekleştirilir ve tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer.

İşlem sırasında önce  penis de  kanlanmayı artırıcak bir madde iğne ile enjekte edilir ( papaverin, trimix) ardından az miktarda jel sürülür ve penis  atardamarlarında kan akışının görüntülerini oluşturmak için usg cihazındaki  transdüser adı verilen elde taşınan bir cihaz kullanılır. Test, sertleşme  sırasında ereksiyona ulaşmak ve ereksiyonu sürdürmek için gerekli olan penise yeterli kan akışının olup olmadığını belirleyebilir.

Penil Doppler Ultrasonunun sonuçları,  sertleşme bozukluğu nedeni hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Test penise yetersiz kan akışı olduğunu ortaya çıkarırsa, bu damarsal bir problemin göstergesi olabilir. Öte yandan, test normal kan akışını gösteriyorsa sertleşme bozukluğu nedeni psikolojik veya diğer faktörlerle ilgili olabilir.

Penil Doppler Ultrason Sertleşme Sorunu Tanısında Nasıl Kullanılır?

Penil Doppler ultrason, penise giden kan akışını değerlendirmek için kullanılan invazif olmayan bir teşhis aracıdır. Penisteki kan damarlarının görüntülerini üretmek için ultrason dalgalarının kullanılmasını içeren  bir prosedürdür. Bu test genellikle, cinsel ilişki için yeterli sertliği elde edememe veya sürdürememe durumu olan sertleşme sorunu teşhis etmek için kullanılır.

Test, erektil disfonksiyona sertleşme sorununa eden olabilecek kan damarlarındaki tıkanıklıkları veya daralmaları belirlemeye yardımcı olabilir. 

Genel olarak penil Doppler ultrason testi, sertleşme sorunu değerlendirmek için güvenli ve etkili bir tanı aracıdır. Tedavi kararlarını yönlendirmeye yardımcı olabilecek penise kan akışı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. 

Penil Doppler Ultrason Değerlerini Anlamak

Penil Doppler Ultrason, sertleşme sorunu değerlendirilmesine yardımcı olan invazif  bir tanı testidir. Test sırasında penise bir prob yerleştirilir ve penisin arter ve damarlarındaki kan akışını ölçmek için ultrason dalgaları kullanılır. Test genellikle ereksiyona neden olan bir ilaç enjekte edildikten sonra yapılır. Testin sonuçları, sertleşme sorunu altında yatan nedeni belirlemek ve tedaviyi yönlendirmek için kullanılır.

Penil Doppler Ultrason sırasında elde edilen değerler milimetre/saniye (mm/s) cinsinden ölçülür ve penisteki kan akışını değerlendirmek için kullanılır. Değerler şu şekilde kategorize edilir:

 • Normal: 35 cm/sn'den büyük veya eşit
 • Hafif arter yetmezliği: 25-30 cm/s
 • Orta derecede arteriyel yetmezlik: 15-25 cm/sn
 • Ciddi arteriyel yetmezlik: 15 cm/sn'den az
 • Venöz sızıntı: 5 cm/sn'den az

Normal bir değer, peniste yeterli kan akışının olduğunu gösterir ve sertleşme sorunu nedeni psikolojik veya diğer vasküler olmayan nedenlere bağlı olabilir. Hafif arteriyel yetmezlik, erken veya hafif vasküler hastalık olabileceğini düşündürür ve orta ila şiddetli arteriyel yetmezlik, önemli vasküler hastalığa işaret eder. Venöz sızıntı, kanın penisten çok hızlı dışarı aktığı bir durumdur venöz yapılar valv sistemi bozulmuş anlamını taşır sertleşen penisde penisin kalamadığını gösterir ve bu durum sertleşme sorununa neden olabilir.

sertleşme  sorunu  tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Neden vasküler ise, tedavi, sigarayı bırakmak ve kilo vermek gibi yaşam tarzı değişikliklerini veya fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri (PDE5i) gibi kan akışını iyileştiren ilaçları içerebilir. Şiddetli vakalarda penis protezi veya damar cerrahisi gibi cerrahi müdahaleler gerekli olabilir.

Penil Doppler Ultrason Sonuçlarını Yorumlama

Penil Doppler ultrason, sertleşme sorununu değerlendirmek için kullanılan invaziv  bir tanı aracıdır. Prosedür, penisteki kan akışını ölçer ve hastanın sertleşme sorunu nedeni hakkında değerli bilgiler sağlar.

Penil Doppler ultrason sonuçları, tepe sistolik hız (PSV) ve diyastol sonu hız (EDV) ölçümlerine göre yorumlanır. PSV, sistol sırasındaki en yüksek kan akış hızıdır, EDV ise diyastol sırasındaki en düşük kan akış hızıdır. Toplar damarda kan akış hızını gösterir.

Normal PSV değerleri 30 - 60 cm/s, normal EDV değerleri ise 5 in altındaki değerledir . PSV'nin 25 cm/s'den az olması arteriyel yetmezliği gösterir, yani penise yeterli kan akışı yoktur. EDV 5 cm/sn'den büyükse venöz sızıntıyı gösterir, bu da kanın penisten çok hızlı dışarı aktığı anlamına gelir.

Anormal penil Doppler ultrason sonuçları, tedavi seçeneklerini yönlendirmeye yardımcı olabilir. Arteriyel yetmezlik varsa, penise kan akışını iyileştirmek için ilaç veya ameliyat önerilebilir. Venöz sızıntı varsa ereksiyonun sürdürülmesine yardımcı olmak için ilaç veya penis enjeksiyonları önerilebilir.

Penil Doppler ultrason sonuçlarının yorumlanmasının bir urolog  tarafından yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Hastalar, en iyi tedavi yöntemini belirlemek için sonuçlarını üroloji uzamanına göstermelidir.

Penil Doppler Ultrason Sonuçları Tedavi Seçeneklerini Nasıl Etkiler

Penil Doppler ultrasonu (PDUS), penise giden kan akışını değerlendirmek için kullanılan invazif  bir teşhis aracıdır. PDUS sonuçları ürologlara değerli bilgiler sağlayabilir ve sertleşme sorunu (ED) olan hastalar için en iyi tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olabilir.

PDUS'un temel amacı, sertleşme sorununun arteriyel yetmezlik veya venöz sızıntı gibi vasküler bir sorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemektir. PDUS sonuçları, penise kan sağlayan arterlerde tıkanma veya daralma olduğunu gösteriyorsa ürolog, kan akışını iyileştirmek için penil arter revaskülarizasyonu veya penil implantasyon gibi cerrahi bir prosedür önerebilir.

Öte yandan, PDUS sonuçları bir venöz sızıntı olduğunu gösteriyorsa, yani kanın ereksiyonu sürdürmek için peniste tutulmadığı anlamına geliyorsa, ürolog penil venöz ligasyon veya vakumlu ereksiyon cihazı önerebilir hastanın ereksiyon elde etmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için.

PDUS sonuçları ayrıca ürologların sertleşme sorununun nörolojik bir sorundan mı yoksa organik nedenlerden mi ? kaynaklandığını belirlemesine yardımcı olabilir. Bu durumlarda , ilaç veya ameliyat gibi farklı bir tedavi yaklaşımı önerebilir.

Sonuç olarak PDUS, ürologlara önemli bilgiler sağlayabilen ve sertleşme sorunu olan  hastalar için en iyi tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olan değerli bir tanı aracıdır. Ürologlar, sertleşme sorunu altında yatan nedeni belirleyerek tedavi yaklaşımlarını her hastanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Sonuç

Sonuç olarak penil doppler ultrason, sertleşme sorunu tanı ve tedavisinde değerli bir araçtır. Bu prosedürden elde edilen değerler, penise giden kan akışı hakkında önemli bilgiler sağlar ve durumun altında yatan nedeni belirlemeye yardımcı olabilir.

Tepe sistolik hızı, diyastol sonu hızı ve dirençli indeksi ölçerek sorunun ciddiyetini belirleyebilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerebilir. Bunlar arasında ilaçlar, vakum cihazları veya ameliyat yer alabilir.

Genel olarak penil doppler ultrason, sertleşme sorunu olan erkeklerin cinsel işlevlerini yeniden kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilecek güvenli ve etkili bir araçtır.

 

Damardan Kan Akışını

 • Damarın iki ucu arasındaki basınç farkı
 • Damar direnci

basınç farkı ve damar direnci arasındaki ilişki şöyle açıklanabilir

 Akım = Basınç farkı / Direnç

Penil Doppler Sonografi Klinik Uygulamaları

İktidarsızlık şikayeti ile gelen hastalarda  damarsal  sorunları tespit etmek amacı ile kullanılır 

raporlama esnasında genel olarak kullanılan terimler 

S / D = Sistol / Diastol oranı 

RI = Rezistif  İndeks = ( S – D ) / S 

PI = Pulsatilite indeksi= S – D / (ORTALAMA DEĞER)

Penil Renkli Dopler İncelemesinde Kullanılan Parametreler

 • Kavernöz Arter Çap Ölçümü
 • PSV ve EDV Ölçümü
 • Akselerasyon İndeksi ölçümü
 • RI ölçümü
 • DDV’de sürekli yüksek debili akımın gösterilmesi

 enjeksiyondan sonra damar  çapında  % 75’lik bir artışın yeterli damar genişlemesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak çap değişimi her zaman fizyolojik ve hemodinamik değişikliklerle uyumlu değildir.

Akım Hızı Ölçümü: Kavernöz cisme (penise )gelen kan miktarının diğer bir belirleyicisi olan akım hızı.

Papaverin injeksiyonu sonrası arteryel maksimal hız ölçümünün yani PSV arteryel fonksiyonun doğru bir göstergesi olduğu saptanmışdır.

Papaverine iyi yanıt veren kişilerde PSV’lerin genellikle 25 ml\sn ve üzerinde olduğunu bildirmişdir .

25 cm\sn ‘nin altındaki değerler patolojik kabul edilmiş, 25-30 cm/sn arası değerler şüpheli sayılıp klinikle korele edilmesi önerilmiştir. 30-35 cm/sn arası değerler normal kabul edilmektedir. Maksimum sistolik hızlar bu değerlerin üstünde olur ( mesela PSV >100 cm/sn). Arter çapında yetersiz artışların olduğu hastalar, Diffuz Vasküler Spazm (Nikotin ya da ilaç alışkanlığına bağlı) veya küçük damar hastalığı (Diabetes Mellitus) yönünden kuşkulu bulunmaktadır .

Venöz Patoloji : Venöz kaçak yada venöz yetmezlik olarak tabir edilir Kalınlaşmış tunika albuginea’nın yeterli gerilememesi sonucu meydana gelir. 

Diastol Sonu Hız Ölçümü (EDV)  Doppler dalga analizinde diastolde sürekli ileriye doğru akım bulunmasını belirgin bir venöz kaçak bulgusu olarak bildirimiştir.  5 cm/sn üstündeki diastol sonu hız değerlerinin venöz patolojiyi gösterdiği genel olarak kabul edilir.

Dezavatajları

Kesinlikle  sertleşme bozukluğu nedeniyle  polikliniğe ilke defa başvuran bir hastaya istenicek bir test değildir.  Eğer hastayla ilgili   operasyonel tedaviler planlanıyorsa   planlanıcak testlerden biridir.

Penis kan akımının  devamlılığını ortaya koymada kullanılan bir testir , Damar hastalıkları ilgili bigi ve öngörü sağlar damar patolojisini belirlemede   kullanılabilen  kolay bir test iken ne yazık ki en ideali değildir . Testin uygulaması hem yapan için hem yaptıran için ciddi bir uyum gerektirir  bu nedenle  test her zaman doğru sonuç vermeyebilir özellikle venöz yetmezlik  tanısı koyarken   yada hasta uygun ortam nedeniyle kendi rahat  hissedemese   test başarılı sonuç vermez.

 

Zaman zaman da   test için yapılan enjeksiyon sonrasında    penis sertliği   saatler geçmesine rağmen düzelmez bu durumda   hastaya müdahele etmek gerekebilir   aksi taktirde penisde kalıcı hasar kalabilir .

Testi yapmak için  penise enjeksiyon uygulaması yapılması gerekmesi    test sonuçlarının zaman zaman yanıltıcı olabilmesi  ve en  önemlisi de   test sonuçlarının tedavi protokolünde ciddi bir değişiklik sağlamaması nedeniyle genel olarak tanı ve tedavi aşamasında ilk olarak istenen  test olma özelliğini kaybetmesine neden olmuştur . Geçmiş de penis damar ameliyatlarının çok daha sık yapıldığı dönemde popüler olan bu test günümüzde eskisi kadar popüler degildir.   

Radiol Bras. 2018 Temmuz-Ağustos; 51 (4): 257-261. doi: 10.1590 / 0100-3984.2016.0152.Penisin ultrason değerlendirmesi .

Sosyal Medyada Paylaş:

Soru Sor

...
abdurrahman şahin - 24 Şubat 2023 Cuma
hocam psv değeri en az kaç olmak zorunda yani hangi değerler olursa psikolojiktir
...
Dr Ömür Erdem Akkaya - 26 Şubat 2023 Pazar
Penil renkli Doppler ultrasonografi (RDU) testi, penisin içindeki kan akışının hızını ve yönlendirilmesini ölçerek, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) nedenlerinin tespitinde kullanılan bir testtir. Test sonucunda elde edilen birçok parametre vardır, bunlardan biri de Peak Sistolik Velocity (PSV) değeridir. PSV değeri, penisin içindeki arterlerin en yüksek kan akış hızını ifade eder. Bu değer erektil fonksiyonun ne kadar etkili olduğunu gösterir ve normal değerler genellikle 25-35 cm/sn arasındadır. Ancak, tamamen normal bir PSV aralığı belirlemek zor olabilir, çünkü farklı yaş grupları ve bireyler arasında değişkenlik gösterebilir. Erektil disfonksiyonun psikolojik veya organik bir nedeni olabilir. Ancak PSV değerleri tek başına bu ayrımı yapmak için yeterli değildir. Bu nedenle, erektil disfonksiyonun nedenini tam olarak belirlemek için, birçok farklı faktörü dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Özetle, PSV değeri 25-35 cm/sn aralığında olması normal kabul edilir, ancak bu aralık yaş ve diğer faktörlere göre değişebilir. PSV değerinin düşük olması sertleşme sorununun organik bir nedeni olabileceği anlamına gelir, ancak tek başına psikolojik nedenleri dışlamak için yeterli değildir. Bu nedenle, erektil disfonksiyon sorunu yaşayan kişilerin, uygun bir sağlık uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme yapmaları önerilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sertleşme Sorunu Tedavisi (İktidarsızlık)

Cinsel İlişki Sırasında Sertleşme Sorunu Cinsel ilişki sırasında penis yumuşama, C…

sabah-ereksiyon-eksikligi-ne-anlama-geliyor
Sabah Ereksiyon Eksikliği Ne Anlama Geliyor?

Sabah ereksiyonu, penisi kanla doldurmak için istemsiz bir süreçtir. Aslında, ereksiy…

erektil-disfonksiyon-sertlesme-bozuklugu-ve-hipertansiyon
Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu) Ve Hipertansiyon

Araştırma sonuçlarına göre, yüksek tansiyonlu erkeklerde, % 46’sının farklı dereceler…

E-Bültene Kayıt Olun!

E-Bülten’e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...